Xa teño conta Únete!
×

chat-icon Preguntas flash

×
  • Non tes notificacións novas

Política de privacidade

A normativa actual sobre protección de datos persoais establece que o tratamento de datos de contacto coa finalidade de manter unha relación profesional entre as partes estará amparado polo interese lexítimo das mesmas. A maioría dos datos que xestiona o Consello da Mocidade, en diante CJE, son tratados neste sentido.

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co previsto no artigo 13 do Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle:

  1. A navegación pola información dispoñible no portal é anónima.
  2. Para utilizar os servizos contidos no portal o usuario deberá darse de alta e proporcionar previamente os datos de carácter persoal segundo a información específica que consta en cada tipo de alta.
  3. Os datos achegados serán incorporados e tratados polo equipo do CJE para xestionar os procesos participativos, para o control da habilitación das persoas que participan nos mesmos e o reconto simplemente numérico e estatístico dos resultados derivados dos procesos de participación cidadá.
  4. Como principio xeral, este sitio web non comparte nin revela información obtida, excepto cando fose autorizada polo usuario, ou a información sexa requirida pola autoridade xudicial, ministerio fiscal ou a policía xudicial, ou a mesma veña prevista na lei.
  5. Os datos conservaranse coa finalidade descrita mentres non se opoña a iso ou solicite a cancelación como usuario do portal do CJE. Unha vez solicitada a cancelación dos seus datos, estes serán bloqueados, a disposición unicamente de Administracións Públicas, Xulgados e Tribunais para atender posibles reclamacións, tras as cales, devanditos datos serán suprimidos.
  6. O interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o órgano responsable indicado.
  7. Autoridade de control: A Axencia Española de Protección de Datos é a autoridade de control ante a que se poden presentar as reclamacións sobre o tratamento de datos persoais