Ya tengo cuenta ¡Únete!
×

chat-icon Preguntas flash

×
  • No tienes notificaciones nuevas

Política de privacitat

La normativa actual sobre protecció de dades personals estableix que el tractament de dades de contacte amb la finalitat de mantenir una relació professional entre les parts està amparat per l'interès legítim de les mateixes. La majoria de dades que gestiona el Consejo de la Juventud, d'ara endavant CJE, son tractats en aquest sentit.

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el previst a l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades l'informem:

  1. La navegació per la informació disponible al portal és anònima.
  2. Per utilitzar els serveis continguts al portal l'usuari s'ha de donar d'alta i proporcionar previament les dades de caràcter personal segons la informació específica que consta a cada tipologia d'alta.
  3. Les dades aportades seran incorporades i tractades per l'equip del CJE per gestionar els processos participatius, pel control de l'habilitació de les persones que participen als mateixos i recompte merament numeric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana.
  4. Com a principi general, aquest lloc web no comparteix ni revela informació obtinguda, excepte quan hagi estat autoritzada per l'usuari, o la informació sigui requerida per l'autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o la mateixa estigui prevista a la llei.
  5. Les dades es conservaran amb la finalitat descrita mentre no s'hi oposi o sol·liciti la cancelació com a usuari del portal del CJE. Una vegada sol·licitada la cancel·lació de les seves dades, aquestes seran bloquejades, a disposició únicament d'Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals per atendre possibles reclamacions, després dels quals, aquestes dades seran suprimides.
  6. L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, davant l'organ responsable indicat.
  7. Autoritat de control: L'Agencia Española de Protección de Datos és l'autoritat de control davant la quan es poden presentar les reclamacions sobre el tractament de dades personals