Ya tengo cuenta ¡Únete!
×

chat-icon Preguntas flash

×
  • No tienes notificaciones nuevas

Normes d'ús

Benvingut/da al portal de participació del Consejo de la Juventud Española, d'ara endavant CJE.

El CJE, amb domicili social al c/Montera, 24, 6.ª planta, CP. 28013 de Madrid li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les normes de participació de la web que trobarà a continuació.

01

Totes les persones participants o usuaries ho fan de manera voluntaria, tenen interes personal per participar i es comprometen a respectar les normes de participació.

A més a més, les persones que participen al portal declaren ser persones físiques majors de 14 anys. Les persones majors d'edat que es facin càrrec de menors, tenen plena responsabilitat sobre l'actuació que tinguin aquests al portal de participació.

02

Al portal web està dissenyat per fomentar la participació transparent i veraç. Depenent del procés les persones usuaries s'han de registrar i identificar-se amb les seves dades personals.

03

Mentre que el portal constitueix un punt de trobada amb l'objectiu de participar, debatre, compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la qualitat de vida dels joves, els usuaris estan obligats a fer un ús diligent i d'acord amb aquest objectiu. Per això, no s'admetran usuaris que no comparteixin l'objectiu al portal web, que es dediquin a entorpir el diàleg o que intentin boicotejar els processos. No s'admetran suplantacions ni duplicacions d'identitat. No trolls, no fakes.

04

D'acord amb la normativa legal vigent queda prohibida la utilització del portal de participació del CJE amb finalitats diferents a les que ja s'han mencionat anteriorment, concretament:

  • Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració de qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.
  • Reproduir, distribuir, compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris sense l'autorització expressa d'aquests.
  • Fer servir imatges obscenes ni qualsevol altre material audiovisual o textual que pugui ferir la sensibilitat dels usuaris i/o personal administratiu que conformen la participació al portal. L'usuari és responsable de tenir els drets de propietat intel·lectual sobre les imatges que utilitzi. 
  • La seva utilizació amb finalitats publicitaries.

05

La realizació de qualsevol dels anteriors comportaments permetrà al CJE suspendre temporalment l'activitat d'una persona participant, inhabilitar el seu compte o esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades.

06

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants de la pàgina web i/o un tercer, el Consejo de la Juventud quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats o derivats del litigi.

07

L'equip tècnic del portal podrà respondre, editar o esborrar qualsevol contingut que es publiqui a la plataforma després d'emetre la raó del mateix.

08

En cas que el contingut introduït pels usuaris/es incorpori un enllaç a un altre lloc web, el Consejo de la Juventud no serà responsable pels danys o perjudicis derivats de l'accés a l'enllaç o als seus continguts.

09

Els i les participants podran accedir, navegar i participar al portal de participació lliurement i de forma anònima. Només quan algunes de les fases o eines dels processos participatius requereixin de la seva identificació, es demanarà a la persona que es registri.

10

Es recomana ser precís i concís a l'hora d'escriure un comentari, idea o proposta. Per completar l'argumentació es podran associar documents adjunts, imatges o enllaços de les xarxes socials.

11

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes normes de participació o condicions d'ús. Qualsevol disputa, controversia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o l'incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldrà exclusivament davant dels jutjats competents.

12

L'equip del CJE es reserva el dret de revisar les presents condicions d'ús i la política de privacitat en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, els usuaris registrats seran avisats a través d'aquest espai en línia i, si segueixen utilitzant el portal web s'entendran com a acceptades les modificacions introduïdes.